การคุ้มครองเด็กในโรงเรียนของเรา

World Learning Academy

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนของเรา หรือต้องการพูดคุยกับใครบางคนหากมีข้อกังวลในเรื่องการคุ้มครองเด็ก โปรดใช้ข้อมูลที่นี่

Malcolm Lee

Child Safeguarding Lead

+65 6817 1169

info@childsafeguarding.com

นโยบายการคุ้มครองเด็กในโรงเรียน

การเยี่ยมชม
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

ข้อมูลสำคัญในการคุ้มครองเด็ก

  • โรงเรียนของเรามีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองเด็ก
  • เนื่องจากเด็กมีความเปราะบาง พวกเขาจึงเสี่ยงที่จะได้รับภัยอันตรายมากกว่า ปกป้องตัวเองได้น้อยลง และได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการถูกล่วงละเมิด
  • โรงเรียนของเรามีนโยบาย ขั้นตอนและระบบที่จะทำให้ชุมชนโรงเรียนของเราปลอดภัยสำหรับเด็กๆ
  • ความรับผิดชอบนี้จะเกิดขึ้นได้จากการเห็นคุณค่าในการคุ้มครองเด็กร่วมกัน ในแง่ของความมุ่งมั่นทุ่มเท การประสานงาน การร่วมมือ และการสื่อสาร
  • พฤติกรรมและการปฏิบัติตัวของเราเป็นปัจจัยสำคัญในการคุ้มครองเด็กในชุมชนโรงเรียนของเรา
  • การคุ้มครองเด็กคือความมุ่งมั่นทุ่มเทและการดำเนินงานในการคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิด
  • การคุ้มครองเด็กที่โรงเรียนของเราจะช่วยป้องกันการถูกล่วงละเมิด การแทรกแซงหากมีการละเมิดเกิดขึ้น และช่วยดูแลสนับสนุนเด็กที่อาจถูกล่วงละเมิด
  • ผู้ใหญ่ทุกคนในชุมชนโรงเรียนเรียนของเราต่างก็มีความรับผิดชอบร่วมกันในการคุ้มครองเด็ก
  • เราสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนของเรารายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
  • และเรายังมุ่งมั่นที่จะให้ความต้องการของบุตรหลานเราเป็นศูนย์กลางของการกระทำและการตัดสินใจทั้งหมดของเรา
.

คุณค่าในการคุ้มครองเด็กร่วมกันของเรา

ความมุ่งมั่นทุ่มเท

ความมุ่งมั่นทุ่มเท

การประสานงาน

การประสานงาน

ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

การสื่อสาร

การสื่อสาร
.