Bảo vệ trẻ em ở trường ta

ABC School

Để biết thêm thông tin về Bảo vệ trẻ em ở trường chúng ta hoặc để trò chuyện với ai đó về một mối lo ngại liên quan đến Bảo vệ trẻ em, hãy sử dụng các thông tin dưới đây.

Zie

ABC School Lead

+65 12345678

zie@abcschool

Quy định về Bảo vệ Trẻ em trong nhà trường

Truy cập
Tải tài liệu

Những thông tin quan trọng về Bảo vệ trẻ em

  • Trường chúng ta cam kết bảo vệ trẻ em.
  • Việc là đối tượng yếu thế khiến trẻ dễ bị làm hại và gặp nguy hiểm, ít có khả năng tự bảo vệ mình và chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do bị lạm dụng.
  • Trường chúng ta có các quy định, thủ tục và cách thức để giúp cộng đồng nhà trường trở thành một nơi an toàn hơn cho trẻ em.
  • Trách nhiệm này được đảm bảo tốt nhất thông qua các giá trị chung về Bảo vệ trẻ em ở các phương diện: Cam kết, Điều phối, Hợp tác và Giao tiếp.
  • Hành vi và ứng xử của chúng ta là một yếu tố quan trọng trong việc Bảo vệ trẻ em trong cộng đồng nhà trường.
  • Bảo vệ trẻ em là những cam kết và hành động được thực hiện để bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng.
  • Bảo vệ trẻ em tại trường ta giúp ngăn ngừa lạm dụng, can thiệp khi lạm dụng có thể xảy ra và giúp đỡ những trẻ em có thể bị lạm dụng.
  • Tất cả người lớn trong cộng đồng nhà trường đều có trách nhiệm chung trong việc Bảo vệ trẻ em.
  • Chúng tôi khuyến khích tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà trường báo cáo những mối lo ngại về Bảo vệ trẻ em.
  • Và chúng tôi cam kết đặt nhu cầu của học sinh làm trung tâm trong mọi hành động và quyết định của mình.
.

Giá trị chung về Bảo vệ trẻ em

Cam kết

Cam kết

Điều phối

Điều phối

Phối hợp

Phối hợp

Giao tiếp

Giao tiếp
.